İLETİŞİM

ERA Hukuk Bürosu


Bİze ulaşmak İçİn:+90-312-418-5295


Bize ulaşmak için:
+90-312-418-5295


Av. Tülay Bekar

Kurucu Avukat


Av. Tülay Bekar

Kurucumuz Tülay Bekar; özellikle her türdeki Ağır Ceza davalarında uzmandır. 20 yıldan fazla bir süredir ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER ve AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE görülen çok sayıda önemli davada başarılı sonuçlar almıştır.

Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ile Milletler arası Hukuk ve Yabancılar Hukuku alanında da geniş bir tecrübeye sahip olup, bu alanlarda çok sayıda yerli ve uluslararası şirketin de danışmanlığını yürütmektedir.

Av.Tülay Bekar;   1996 yılından itibaren Kadın hakları, çocuk hakları ve İnsan Hakları konularında çalışmalar yapmış, bu konularda yapılan büyün toplantıların divanlarında yer almıştır. 1996 yılında kurulan Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonları(TÜBAKKOM)’na kurucu üyelik yapmıştır.

2001 yılında Türkiye ve Azerbaycan Hükümeti arasında; ortak yasa belirleme ve yeni kanunlar çıkarma  konusunda yapılan çalışmalara eğitici olarak katılmıştır.

2001 yılında Türk Medeni Kanunu (TMK ) Komisyonu ve Meclis Komisyonlarında yer almıştır.

2004 yılında yapılan TCK çalışmalarına, Adalet komisyonun da görüş bildiren ender kurumlardan biri olan KADIN HAKLARI KOMİSYONU ’nda Başkan Yardımcısı olarak yer aldı.

2004 yılında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında Anakara Barosu adına yer almıştır.

Ankara Barosunun Yasa İzleme Kurulunu, 2010 yılında Yasa İzleme Enstitüsüne çevirerek bu enstitünün kurucu başkanı olmuş ve ilk kez birçok üniversiteden çok sayıda akademisyen ile TBMM ve ADALET BAKANLIĞI da dahil çeşitli kurumlardan yetkin kişilerin katılımıyla onlarca çalışmanın yapılmasını sağlamıştır. Enstitü çalışmaları çerçevesinde TBMM’nin Yasa Yapma Tekniği ve Yasa Yapma Süreci çalışmalarına büyük katkılar sağlamıştır.

Av. Tülay BEKAR Enstitünün faaliyetleri çerçevesinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulaması Sempozyumu, Anayasa 90. Maddenin İç Hukuka Etkisi Sempozyumu, TTK ve TMK seminerlerinde görev almış ve 6100 Sayılı HMK’daki ve yeni çıkan diğer kanunlardaki eksikliklerin ve uygulamada yaşanan aksaklıkların tespit edilebilmesi amacıyla atölye çalışmaları düzenlemiştir. Çok sayıdaki Yargı Paketi değişiklikleri hakkında da önemli incelemeleri bulunmaktadır.

Av.Tülay BEKAR ;Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığına kayıtlı arabulucu olup ,şiddet konusunda Türkiye’de tüm kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yapan Ankara Barosu Gelincik Projesinin kuruluş aşamasında görev almıştır. Gelincik projesinin Türkiye’deki tüm barolara tanıtılması konusunda yoğun bir çaba sarf  eden Bekar; bu kapsamda 2011-2013 yılları arasında projenin başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür.
Yürüttüğü projeler ve üzerinde çalıştığı hassas konular nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü, kaymakamlıklar, valilikler, belediyeler, STK’lar ve Üniversitelerde yapılan toplantı ile davetlerde  konuşmacı ve katılımcı olarak bulunmuş ve bu faaliyetler sonucu çok sayıda sertifika ve plaket almıştır.

2013 yılında Türkiye Barolar Birliğinin başlattığı Yasa İzleme Enstitüsüne benzer bir çalışma için TBB tarafından Yasa İzleme Yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Judo Federasyonu Disiplin Kurulunda iki dönem   başkanlık da  yapan Tülay BEKAR’ın ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU konusunda da önemli çalışmaları mevcuttur.  

ANKARA Barosu Eğitim Merkezi Divan Kurulu’nda da yer alan Tülay BEKAR; Mesleki eğitim, bilgilendirme,değerlendirme vb. başlıklar altında çeşitli konferans, çalıştay, panel ve sempozyumlar düzenlemiştir.

2014 Yılının ocak ayında yapılan  8.Uluslararası Hukuk Kurultayı düzenleme kurulunda yer alan Av.Tülay Bekar İngilizce bilmektedir.


ÜSTTE DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ