İLETİŞİM

ERA Hukuk Bürosu


Bİze ulaşmak İçİn:+90-312-418-5295


Bize ulaşmak için:
+90-312-418-5295


Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine “Bireysel Başvuru”, temel hak ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal edilen bireylerin başvurdukları olağanüstü bir kanun yolu olarak tanımlanabilir.

Türk Hukuku uygulamasına yeni dahil olan bu uygulama Anayasa’nın 148. maddesinin 3. fıkrasında “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir” şeklinde tanımlanmış, bireysel başvuruyu uygulamaya geçirmek için çıkarılan 30.3.2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 45. maddesinde de aynı tanıma yer verilmiştir.

Bireysel başvuru kurumunun kabul edilmesindeki en önemli amaç, temel hak ihlallerinin iç hukukta ortadan kaldırılması ve buna bağlı olarak ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan başvuruların sayısının azaltılmasıdır.

Era Hukuk Bürosu bünyesinde, alanında uzman hukukçu kadrosu ile Bireysel başvuru yolu kısa zamanda etkin biçimde kullanılmaya başlanılmıştır ve bu alanda çalışmalar sürdürülmektedir. Kurucu avukatımız sayın Tülay Bekar öncülüğünde Bireysel başvuru yolu hakkında Ankara Barosu bünyesinde seminerler verilerek uygulamanın yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilmektedir. Yargılama sürecinde doğabilecek olası hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi için dinamik ekip arkadaşlarımız ile müvekkillerimize, bireysel başvurunun aktif uygulayıcıları olarak hizmet vermeye devam etmekteyiz.

 

ÜSTTE DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ